Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери

Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери

Международен ден на щастието (Международен ден на щастието) е Организацията на обединените нации, създадена през 2012 г. и се отбелязва 20 март като напомняне, че цялото човечество се стреми към щастие.

Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери

Според Деня на основателите, днешния празник има за цел да покаже, че щастието е една от основните цели на човечеството. В тази връзка, акционери призовават всички страни да се съсредоточи усилията си върху подобряването на благосъстоянието на всеки човек.

Изборът на снимки на световни лидери в моменти на радост:

Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери Щастието Ден: моменти на радост до световните лидери