Смарт уличното изкуство

• Smart улично изкуство

Френски уличен артист Патрик Kommesi (Patrick Commecy), заедно с група от монументални художници, превръща скучни фасади в нещо много светъл и атрактивен.

Повечето от чертежи, създадени от инициаторите на проекта във Франция, в големи и малки градове на Франция. Цифрите са в хипер-реалистичен стил, така че ако публиката не веднага да кажа, че е само след внимателно обмисляне, ще видите, че всички фасадите, всъщност, са фалшиви. Много често художниците вкарани в прозореца и "изход" на балконите с изображения, познати на местните хора в миналото и настоящето. По-долу фасадни картини от различни части на Франция.

Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство Смарт уличното изкуство